A investigación sobre variación terminolóxicaavances actuais e desafíos metodolóxicos

  1. Sabela Fernández-Silva
Book:
Terminoloxía: a necesidade da colaboración
  1. González González, Manuel (dir.)
  2. Sánchez Palomino, María Dolores (dir.)
  3. Veiga Mateos, Inés (dir.)

Publisher: Iberoamericana Vervuert

ISBN: 978-84-16922-87-1

Year of publication: 2018

Pages: 39-66

Type: Book chapter