Departament: INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Centre: E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Àrea: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial

Correu: mportaz@dia.uned.es